Kategorier
Uncategorized

Välkommen till Hasselkören

Hasselkören startade för drygt 25 år sedan av ett antal kvinnor på Hasselgården i Stockholmsförorten Dalen. Nu är vi en blandad kör med 26 personer i åldrarna 30 och uppåt och med minst 4 personer i varje dam- och herrstämma. Hasselkören bygger på att vi tycker om att sjunga tillsammans vilket också skapat ett gott kamratskap. Vår dirigent, Gunnel Brynte Söderberg, ser till att vi håller en god musikalisk standard. Utöver en fast repertoar väljer vi varje år flera nya stycken, ofta med eget arrangemang och inom ett tema som vi sedan framför i olika sammanhang. Någon gång per termin har vi en hel kördag för repetitioner. Ibland anlitar vi då också en sångpedagog för sångövningar och röstvård. Minst en gång per år har vi en egen konsert och vi deltar ofta i storkörskonserter, arrangerade av Stockholms och Sveriges Körförbund.